Frequently asked questions

#demo.question.question1#


#demo.question.question1.answer1#
#demo.question.question2#


#demo.question.question2.answer1#

  1. #demo.question.question2.answer2#
  2. #demo.question.question2.answer3#
  3. #demo.question.question2.answer4#
  4. #demo.question.question2.answer5#
#demo.question.question3#


#demo.question.question3.answer0#

  1. #demo.question.question3.answer1#
  2. #demo.question.question3.answer2#
  3. #demo.question.question3.answer3#
  4. #demo.question.question3.answer4#
  5. #demo.question.question3.answer5#
#demo.question.question4#


#demo.question.question4.answer1#

Wholeycow

Termes
& conditions

Terms & Conditions

כמה זה עולה?


השימוש באפליקציה הוא חינם. התשלום היחידי הוא לנותן השירות, אשר מחוייב לגבות מחיר זהה לזה שהוא גובה באופן פרטי.
איך משלמים לנותן השירות?


התשלום לנותני השירותים מתבצע באופן מאובטח באמצעות האפליקציה ע"י כרטיס אשראי. יוצא מן הכלל הוא דוג ווקר, עמו התשלום מוסדר באופן פרטי בסיום התור.
מה עושים אם אני לא בטוח/ה איזה שירות חיית המחמד צריכה?


אין בעיה, פרטי התור ניתנים לעריכה במקום ע"י נותן השירות כך שאם היה צורך בטיפול נוסף/שונה, נותן השירות יערוך את הפרטים ויעדכן את החשבון בהתאם לפני התשלום.
האם ניתן לשנות או לבטל תור שנקבע?


ניתן לעדכן תור עד שעתיים ממועד התור. שינוי של תאריך או שעה ידרוש אישור מחדש של נותן השירות. במידת הצורך, ניתן גם לבטל תור.
למה לקבוע תור דרך PriVET ולא באופן פרטי?


קודם כל, כי זה נוח. 70% מהאנשים מעדיפים לקבוע תור אונליין כי זה חוסך להם זמן יקר. שנית, כי זה משתלם; המדיניות שלנו מחייבת את נותני השירות באפליקציה לגבות מחיר זהה לזה שהם גובים אופן פרטי. בנוסף, על כל תור באפליקציה תקבלו בחזרה נקודות למימוש בתורים הבאים (עם כל נותן שירות).